Priebeh výstavby

Január 2019

Ukončený kompletný železobetónový skelet veže DUETT 2
Začiatok realizácie sklo-hliníkovej fasády
Osadzovanie vzduchotechnických zariadení na strechu

Úspešná kolaudácia veže DUETT 1

Máj 2018

Betonáž stĺpov na 5.NP
Armovanie a betonáž jadier a výťahových šácht na 5.NP
Príprava a armovanie stropu nad 5.NP

Betónovanie stropu nad 5. NP
Železobetónový skelet 5. NP ukončený

Betonáž stĺpov na 6.NP
Armovanie a betonáž jadier a výťahových šácht na 6.NP
Príprava a armovanie stropu nad 6.NP

Betónovanie stropu nad 6. NP
Železobetónový skelet 6. NP ukončený

Betonáž stĺpov na 7.NP
Armovanie a betonáž jadier a výťahových šácht na 7.NP
Príprava a armovanie stropu nad 7.NP

Betónovanie stropu nad 7. NP
Železobetónový skelet 7. NP ukončený

Marec 2018

Betónovanie stropu nad 2.NP
Železobetónový skelet 2.NP ukončený

Betonáž stĺpov na 3.NP
Armovanie a betonáž jadier a výťahových šácht na 3.NP
Príprava a armovanie stropu nad 3.NP

Betónovanie stropu nad 3.NP
Železobetónový skelet 3.NP ukončený

Betonáž stĺpov na 4.NP
Armovanie a betonáž jadier a výťahových šácht na 4.NP
Príprava a armovanie stropu nad 4.NP

Betónovanie stropu nad 4.NP
Železobetónový skelet 4.NP ukončený

Február 2018

Betónovanie stropu nad 1.NP
Železobetónový skelet 1.NP ukončený
Betonáž stĺpov na 2.NP
Armovanie a betonáž jadier a výťahových šácht na 2.NP
Príprava a armovanie stropu nad 2.NP

Január 2018

Dobetónovanie stropu nad 2.PP
Betonáž železobetónových stĺpov, jadier a obvodových múrov na 1.PP
Betonáž stropu nad 1.PP
Príprava betonáže na 1. nadzemnom podlaží

Dobetónovanie stropu nad 1.PP veže DUETT II.
Betonáž jadier a výťahových šácht na 1.NP
Betonáž stĺpov na 1.NP
Príprava a armovanie stropu nad 1.NP

December 2017

Dobetónovanie stropu nad 2.PP
Betonáž železobetónových stĺpov, jadier a obvodových múrov na 1.PP
Betonáž stropu nad 1.PP
Príprava betonáže na 1. nadzemnom podlaží

November 2017

Dobetónovanie základovej dosky
Betonáž železobetónových stĺpov, jadier a obvodových múrov na 2.PP
Príprava a betonáž stropu nad 2.PP

Október 2017

Príprava výstuže do základovej dosky
Betonáž prvej časti základovej dosky
Výstavba hlavného žeriavu

Betonáž druhej časti základovej dosky
Výstavba pomocného žeriavu

September 2017

Ukončenie razenia štetovníc na zabezpečenie stavebnej jamy.
Ukončený archeologický výskum.
Realizácia podkladového betónu pod základovú dosku.

August 2017

Pokračujúce zemné práce.
Začiatok razenia štetovníc na zabezpečenie stavebnej jamy.

Júl 2017

17.7.2017: Začiatok výstavby

V mesiaci Júl boli začaté výkopové práce s priebežným archeologickým výskumom.