Duett I.

Veža Označenie Podlažie Výmera Cena bez DPH Stav
DUETT I. D1 1.07 1. nadzemné 95 - Predaný
DUETT I. D1 1.10 1. nadzemné 30 - Predaný
DUETT I. D1 1.11 1. nadzemné 122 - Predaný
DUETT I. D1 1.12 1. nadzemné 126 - Predaný
DUETT I. D1 2.02 2. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 2.03 2. nadzemné 101 - Predaný
DUETT I. D1 2.05 2. nadzemné 174 - Predaný
DUETT I. D1 3.02 3. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 3.03 3. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 3.04 3. nadzemné 132 - Rezervovaný
DUETT I. D1 3.05 3. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 4.02 4. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 4.03 4. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 4.04 4. nadzemné 132 - Rezervovaný
DUETT I. D1 4.05 4. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 5.02 5. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 5.03 5. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 5.04 5. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 5.05 5. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 6.02 6. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 6.03 6. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 6.04 6. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 6.05 6. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 7.02 7. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 7.03 7. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 7.04 7. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 7.05 7. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 8.02 8. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 8.03 8. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 8.04 8. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 8.05 8. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 9.02 9. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 9.03 9. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 9.04 9. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 9.05 9. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 10.02 10. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 10.03 10. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 10.04 10. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 10.05 10. nadzemné 124 - Predaný

Duett II.

Veža Označenie Podlažie Výmera Cena bez DPH Stav
DUETT II. D2 1.06 1. nadzemné 106 - Predaný
DUETT II. D2 1.07 1. nadzemné 159 - Predaný
DUETT II. D2 1.10 1. nadzemné 46 - Predaný
DUETT II. D2 2.05 2. nadzemné 206 - Predaný
DUETT II. D2 2.06 2. nadzemné 117 - Predaný
DUETT II. D2 3.05 3. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 3.06 3. nadzemné 98 - Predaný
DUETT II. D2 3.07 3. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 3.08 3. nadzemné 98 - Predaný
DUETT II. D2 4.05 4. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 4.06 4. nadzemné 98 - Predaný
DUETT II. D2 4.07 4. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 4.08 4. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 5.05 5. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 5.06 5. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 5.07 5. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 5.08 5. nadzemné 98 - Predaný
DUETT II. D2 6.05 6. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 6.06 6. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 6.07 6. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 6.08 6. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 7.05 7. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 7.06 7. nadzemné 98 - Predaný
DUETT II. D2 7.07 7. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 7.08 7. nadzemné 98 - Predaný
DUETT II. D2 8.05 8. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 8.06 8. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 8.07 8. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 8.08 8. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 9.05 9. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 9.06 9. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 9.07 9. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 9.08 9. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 10.05 10. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 10.06 10. nadzemné 98 - Predaný
DUETT II. D2 10.07 10. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 10.08 10. nadzemné 98 - Predaný

Supermarket

Veža Označenie Podlažie Výmera Cena bez DPH Stav
- Supermarket 1. podzemné 996 - Predaný