Označenie Podlažie Cena s DPH Stav
1 PP 1 Neuvedená Voľné
2 PP 1 Neuvedená Voľné
3 PP 1 Neuvedená Voľné
4 PP 1 Neuvedená Voľné
5 PP 1 Neuvedená Voľné
6 PP 1 Neuvedená Voľné
7 PP 1 Neuvedená Voľné
8 PP 1 Neuvedená Voľné
9 PP 1 Neuvedená Voľné
10 PP 1 Neuvedená Voľné
11 PP 1 Neuvedená Voľné
12 PP 1 Neuvedená Voľné
13 PP 1 Neuvedená Voľné
14 PP 1 Neuvedená Voľné
15 PP 1 Neuvedená Voľné
16 PP 1 Neuvedená Voľné
17 PP 1 Neuvedená Voľné
18 PP 1 Neuvedená Voľné
19 PP 1 Neuvedená Voľné
20 PP 1 Neuvedená Voľné
21 PP 1 Neuvedená Voľné
22 PP 1 Neuvedená Voľné
23 PP 1 Neuvedená Voľné
24 PP 1 Neuvedená Voľné
25 PP 1 Neuvedená Voľné
26 PP 1 Neuvedená Voľné
27 PP 1 Neuvedená Voľné
28 PP 1 Neuvedená Voľné
29 PP 1 Neuvedená Voľné
30 PP 1 Neuvedená Voľné
31 PP 1 Neuvedená Voľné
32 PP 1 Neuvedená Voľné
33 PP 1 Neuvedená Voľné
34 PP 1 Neuvedená Voľné
35 PP 1 Neuvedená Voľné
36 PP 1 Neuvedená Voľné
37 PP 1 Neuvedená Voľné
38 PP 1 Neuvedená Voľné
39 PP 1 Neuvedená Voľné
40 PP 1 Neuvedená Voľné
41 PP 1 Neuvedená Voľné
42 PP 1 Neuvedená Voľné
43 PP 1 Neuvedená Voľné
44 PP 1 Neuvedená Voľné
45 PP 2 Neuvedená Voľné
46 PP 2 Neuvedená Voľné
47 PP 2 Neuvedená Voľné
48 PP 2 Neuvedená Voľné
49 PP 2 Neuvedená Voľné
50 PP 2 Neuvedená Voľné
51 PP 2 Neuvedená Voľné
52 PP 2 Neuvedená Voľné
53 PP 2 Neuvedená Voľné
54 PP 2 Neuvedená Voľné
55 PP 2 Neuvedená Voľné
56 PP 2 Neuvedená Voľné
57 PP 2 Neuvedená Voľné
58 PP 2 Neuvedená Voľné
59 PP 2 Neuvedená Voľné
60 PP 2 Neuvedená Voľné
61 PP 2 Neuvedená Voľné
62 PP 2 Neuvedená Voľné
63 PP 2 Neuvedená Voľné
64 PP 2 Neuvedená Voľné
65 PP 2 Neuvedená Voľné
66 PP 2 Neuvedená Voľné
67 PP 2 Neuvedená Voľné
68 PP 2 Neuvedená Voľné
69 PP 2 Neuvedená Voľné
70 PP 2 Neuvedená Voľné
71 PP 2 Neuvedená Voľné
72 PP 2 Neuvedená Voľné
73 PP 2 Neuvedená Voľné
74 PP 2 Neuvedená Voľné
75 PP 2 Neuvedená Voľné
76 PP 2 Neuvedená Voľné
77 PP 2 Neuvedená Voľné
78 PP 2 Neuvedená Voľné
79 PP 2 Neuvedená Voľné
80 PP 2 Neuvedená Voľné
81 PP 2 Neuvedená Voľné
82 PP 2 Neuvedená Voľné
83 PP 2 Neuvedená Voľné
84 PP 2 Neuvedená Voľné
85 PP 2 Neuvedená Voľné
86 PP 2 Neuvedená Voľné
87 PP 2 Neuvedená Voľné
88 PP 2 Neuvedená Voľné
89 PP 2 Neuvedená Voľné
90 PP 2 Neuvedená Voľné
91 PP 2 Neuvedená Voľné
92 PP 2 Neuvedená Voľné
93 PP 2 Neuvedená Voľné
94 PP 2 Neuvedená Voľné
95 PP 2 Neuvedená Voľné
96 PP 2 Neuvedená Voľné
97 PP 2 Neuvedená Voľné
98 PP 2 Neuvedená Voľné
99 PP 2 Neuvedená Voľné
100 PP 2 Neuvedená Voľné
101 PP 2 Neuvedená Voľné
102 PP 2 Neuvedená Voľné
103 PP 2 Neuvedená Voľné
104 PP 2 Neuvedená Voľné
105 PP 2 Neuvedená Voľné
106 PP 2 Neuvedená Voľné
107 PP 2 Neuvedená Voľné
108 PP 2 Neuvedená Voľné
109 PP 2 Neuvedená Voľné
110 PP 2 Neuvedená Voľné
111 PP 2 Neuvedená Voľné
112 PP 2 Neuvedená Voľné
113 PP 2 Neuvedená Voľné
114 PP 2 Neuvedená Voľné
115 PP 2 Neuvedená Voľné
116 PP 2 Neuvedená Voľné
117 PP 2 Neuvedená Voľné
118 PP 2 Neuvedená Voľné
119 PP 2 Neuvedená Voľné
120 PP 2 Neuvedená Voľné
121 PP 2 Neuvedená Voľné
122 PP 2 Neuvedená Voľné
123 PP 2 Neuvedená Voľné
124 PP 2 Neuvedená Voľné
125 PP 2 Neuvedená Voľné
126 PP 2 Neuvedená Voľné
127 PP 2 Neuvedená Voľné
128 PP 1 Neuvedená Voľné
129 PP 1 Neuvedená Voľné
130 PP 1 Neuvedená Voľné
131 PP 1 Neuvedená Voľné
132 PP 1 Neuvedená Voľné
133 PP 1 Neuvedená Voľné
134 PP 1 Neuvedená Voľné
135 PP 1 Neuvedená Voľné
136 PP 1 Neuvedená Voľné
137 PP 1 Neuvedená Voľné
138 PP 1 Neuvedená Voľné
139 PP 1 Neuvedená Voľné
140 PP 1 Neuvedená Voľné
141 PP 1 Neuvedená Voľné
142 PP 1 Neuvedená Voľné
143 PP 1 Neuvedená Voľné
144 PP 1 Neuvedená Voľné
145 PP 1 Neuvedená Voľné