Duett I.

Veža Označenie Podlažie Výmera Cena bez DPH Stav
DUETT I. D1 1.07 1. nadzemné 95 - Predaný
DUETT I. D1 1.10 1. nadzemné 30 - Predaný
DUETT I. D1 1.11 1. nadzemné 122 - Predaný
DUETT I. D1 1.12 1. nadzemné 126 - Predaný
DUETT I. D1 2.02 2. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 2.03 2. nadzemné 101 - Predaný
DUETT I. D1 2.05 2. nadzemné 174 - Predaný
DUETT I. D1 3.02 3. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 3.03 3. nadzemné 132 - Rezervovaný
DUETT I. D1 3.04 3. nadzemné 132 198 000 EUR Voľný
DUETT I. D1 3.05 3. nadzemné 124 186 000 EUR Voľný
DUETT I. D1 4.02 4. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 4.03 4. nadzemné 132 - Rezervovaný
DUETT I. D1 4.04 4. nadzemné 132 - Rezervovaný
DUETT I. D1 4.05 4. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 5.02 5. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 5.03 5. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 5.04 5. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 5.05 5. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 6.02 6. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 6.03 6. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 6.04 6. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 6.05 6. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 7.02 7. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 7.03 7. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 7.04 7. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 7.05 7. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 8.02 8. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 8.03 8. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 8.04 8. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 8.05 8. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 9.02 9. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 9.03 9. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 9.04 9. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 9.05 9. nadzemné 124 - Predaný
DUETT I. D1 10.02 10. nadzemné 124 - Rezervovaný
DUETT I. D1 10.03 10. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 10.04 10. nadzemné 132 - Predaný
DUETT I. D1 10.05 10. nadzemné 124 - Predaný

Duett II.

Veža Označenie Podlažie Výmera Cena bez DPH Stav
DUETT II. D2 1.06 1. nadzemné 106 - Predaný
DUETT II. D2 1.07 1. nadzemné 159 - Predaný
DUETT II. D2 1.10 1. nadzemné 46 - Predaný
DUETT II. D2 2.05 2. nadzemné 206 - Predaný
DUETT II. D2 2.06 2. nadzemné 117 - Predaný
DUETT II. D2 3.05 3. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 3.06 3. nadzemné 98 142 100 EUR Voľný
DUETT II. D2 3.07 3. nadzemné 112 168 000 EUR Voľný
DUETT II. D2 3.08 3. nadzemné 98 142 100 EUR Voľný
DUETT II. D2 4.05 4. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 4.06 4. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 4.07 4. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 4.08 4. nadzemné 98 142 100 EUR Voľný
DUETT II. D2 5.05 5. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 5.06 5. nadzemné 98 142 100 EUR Voľný
DUETT II. D2 5.07 5. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 5.08 5. nadzemné 98 142 100 EUR Voľný
DUETT II. D2 6.05 6. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 6.06 6. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 6.07 6. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 6.08 6. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 7.05 7. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 7.06 7. nadzemné 98 - Predaný
DUETT II. D2 7.07 7. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 7.08 7. nadzemné 98 - Predaný
DUETT II. D2 8.05 8. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 8.06 8. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 8.07 8. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 8.08 8. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 9.05 9. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 9.06 9. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 9.07 9. nadzemné 112 - Rezervovaný
DUETT II. D2 9.08 9. nadzemné 98 - Rezervovaný
DUETT II. D2 10.05 10. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 10.06 10. nadzemné 98 - Predaný
DUETT II. D2 10.07 10. nadzemné 112 - Predaný
DUETT II. D2 10.08 10. nadzemné 98 - Predaný

Supermarket

Veža Označenie Podlažie Výmera Cena bez DPH Stav
- Supermarket 1. podzemné 996 - Predaný